Επωνυμία: ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός Τίτλος: ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

Δραστηριότητα Επιχείρησης: ΕΜΠΟΡ.& ΒΙΟΜΗΧ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Διεύθυνση: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8

Περιοχή: ΜΑΡΟΥΣΙ

Τ.Κ: 15125

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 7479901000

   powered by www.isolpro.gr